Đồng chí Nguyễn Tất Thành Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác chuẩn bị trồng cây và sản xuất vụ Xuân

Sáng ngày 12/2  tức là ngày 4 tết đồng chí Nguyễn Tất Thành Chủ tịch UBND huyện đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị trồng cây vụ Xuân tại Công ty TNHH một thành viên Đô Lương và kiểm tra việc khắc phục gieo cấy vụ Xuân.
%image_alt%
Đ/c Nguyễn Tất Thành – Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác chuẩn bị giống cây trồng vụ Xuân


Để chuẩn bị cho việc trồng cây vụ Xuân năm 2016, Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Đô Lương đã chuẩn bị 1000 cây Sao đen, 2000 cây Xà cừ, 1000 cây Phi Lao và 6 vạn cây tràm dâm hom. Đồng thời tổ chức đào hàng trăn hố cây để trông cây vụ Xuân. Đ/c Chủ tịch UBND huyện yêu cầu công ty một thành viên Lâm trường Đô Lương chuẩn bị đủ cây giống đảm bảo chất lượng và phối hợp tổ chức trồng cây đảm bảo cây sống.

%image_alt%
Đ/c Nguyễn Tất Thành kiểm tra công tác khắc phục sản xuất vụ Xuân
%image_alt%


Cùng ngày đồng chí Nguyễn Tất Thành Chủ tịch UBND huyện đã kiểm tra việc khắc phục sản xuất vụ Xuân. Đến nay do rét đậm rét hại đã làm ảnh hưởng đến việc gieo cây vụ xuân . Một số diện tích lúa xuân đã gieo cấy bị chết, nhiều diện tích mạ bị ảnh hưởng. Trước tình hình đó UBND huyện đã chỉ đạo các xã chuẩn bị đủ giống, triển khai gieo thẳng diện tich lúa bị chết, các ban ngành liên quan làm tốt công tác bơm nước, phòng trừ sâu bệnh và chăm sóc lúa vụ Xuân. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu xí nghiệp thuỷ  nông từ ngày  mồng 6 tết phải bơm nước đầy dủ phục vụ gieo cây và chăm sóc cây trồng.


Hữu Hoàn – Hồng Sơn