Đồng chí Nguyễn Công Châu UVBTV – PCT UBND huyện trao huy hiệu Đảng cho các Đảng viên.

Cùng ngày, đảng bộ xã Quang Sơn đã tổ chức lễ trao huy hiệu 65, 50, 40 và 30 năm tuổi đảng cho các Đảng viên, về dự và trao huy hiệu có đ/c Nguyễn Công Châu UVBTV – PCT UBND huyện.

Đợt trao huy hiệu lần này đảng bộ xã Quang Sơn vinh dự có 6 đ/c được trao huy hiệu Đảng. Trong đó có 3 đ/c 65 tuổi Đảng, 1 đ/c 50 tuổi Đảng, 1 đ/c 40 tuổi Đảng và 1 đ/c 30 tuổi Đảng. Việc trao huy hiệu Đảng là sự tôn vinh các đ/c Đảng viên đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đ/c Nguyễn Công Châu – UVBTV huyện ủy đã trao huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho Đảng viên.

Tại buổi lễ được sụ ủy quyền của BTV tỉnh ủy đ/c Nguyễn Công Châu – UVBTV huyện ủy đã gắn huy hiệu và chúc mừng các Đảng viên được trao huy hiệu Đảng. Đối với các Đảng viên do tuổi cao sức yếu, đ/c Nguyễn Công Châu và lãnh đạo xã Quang Sơn đã về gia đình để gắn huy hiệu cho Đảng viên. Đây là sự ghi nhận những đóng góp của Đảng viên trong quá trình tham gia hoạt động.

Thanh Hải.