Đồng chí Nguyễn Công Châu phó chủ tịch UBND huyện:kiểm tra các hồ đập ở xã Mỹ sơn

Sáng ngày 3/10/2013, đồng chí Nguyễn Công Châu – PCT UBND huyện đã về xã Mỹ sơn kiểm tra hệ thống hồ đập.

Trong thời gian qua, do ảnh hưởng của bão số 10 đã gây ra mưa lớn trên diện rộng và ngập úng nhiều nơi. Trong đó các hồ đập nước dâng cao , làm cho các thân  hồ đập sạt lở và rò rỉ gây nguy cơ mất an toàn. Riêng xã Mỹ Sơn có 11 hồ đập lớn nhỏ, lượng nước rất lớn. 2 đập khe Su và đập Bàu Nại đã xây dựng hàng chục năm đang bị xuống cấp, thân đập rò rỉ ở nhiều nơi có thể gây ra nguy cơ mất an toàn. Qua kiểm tra đồng chí Nguyễn Công Châu – Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu lãnh đạo xã Mỹ sơn phải thường xuyên kiểm tra và xử lý kịp thời các điểm rò rỉ trên thân đập, khi có mưa lớn phải bố trí lực lượng theo dõi và xả nước đảm bảo an toàn.

Đ/c Nguyễn Công Châu – PCT UBND huyện  kiểm tra hệ thống hồ đập ở xã Mỹ Sơn.


Hiện nay, trên địa bàn huyện Đô lương có 86  hồ đập lớn nhỏ, trong đó nhiều hồ đập có trữ lượng nước lớn phục vụ cho hàng ngàn ha  đất  sản xuất. Chính vì vậy việc đảm bảo an toàn cho hồ đập trong mùa mưa bào là vấn đề cần được các xã, thị quan tâm.

Hữu Hoàn