Đồng chí Nguyễn Công Châu – Phó chủ tịch UBND huyện kiểm tra sản xuất vụ Hè Thu năm 2016

Để đẩy nhanh tiến độ sản xuất kịp thời vụ, đồng chí Nguyễn Công Châu – Phó chủ tịch UBND huyện đã đi kiểm tra sản xuất vụ Hè Thu năm 2016. 

%image_alt%
Đồng chí Nguyễn Công Châu – Phó chủ tịch UBND huyện kiểm tra sản xuất vụ Hè Thu năm 2016

Đến thời điểm này, huyện Đô Lương đã cơ bản thu hoạch 95% vụ Đông Xuân năm 2015. Với phương châm “Cày sớm, cấy nhanh” để thu hoạch trước mùa mưa bão, hiện tại các địa phương đã tiến hành bắc mạ, làm đất để gieo cấy đúng thời vụ Hè Thu.

%image_alt%
Đồng chí Nguyễn Công Châu – Phó chủ tịch UBND huyện kiểm tra hệ thống kênh mương Đề Su tại xã Đông Sơn

Đồng chí Nguyễn Công Châu đã đi kiểm tra lại hệ thống kênh mương Đề Su tại xã Đông Sơn. Đây là mương tưới tiêu cho 30 ha lúa, được xây lại theo dự án ODA của Nhật Bản. Qua kiểm tra cho thấy, việc thi công mương đã được xây dựng đúng tiến độ, đảm bảo kỹ thuật. Tại xí nghiệp Thuỷ lợi Đô Lương công tác tưới tiêu, vận hành máy móc, tiến độ bơm nước, phục vụ cho nhân dân sản xuất vụ Hè Thu năm 2016 đang được tập trung thực hiện.

%image_alt%
Đồng chí Nguyễn Công Châu – Phó chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác tưới tiêu, vận hành máy móc, tiến độ bơm nước, phục vụ cho nhân dân sản xuất vụ Hè Thu tại xí nghiệp Thuỷ lợi Đô Lương

Qua kiểm tra, đồng chí Nguyễn Công Châu đã yêu cầu các xã phải khẩn trương đốc thúc bà con nông dân làm đất cày bừa để gieo cấy đúng thời vụ. Đồng chí yêu cầu Xí Nghiệp Thuỷ lợi Đô Lương đảm bảo bơm nước kịp thời cho các xã để bà con làm đất cày bừa, sản xuất Hè thu kịp thời vụ.

Thuý Hằng