Đồng chí Nguyễn Công Châu PCT UBND Huyện kiểm tra sâu bệnh hại lúa xuân

Trước diễn biến sâu bệnh diễn ra phức tạp, Đ/C Nguyễn Công Châu-PCT UBND huyện và trạm BVTV đã kiểm tra tra và chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh kịp thời.

Đến thời điểm hiện nay lúa Xuân trên địa bàn huyện Đô lương đã đang vào thời kỳ chắc xanh và chín. Trong đó, một số diện tích lúa sớm đã bắt đầu thu hoạch được. Tuy nhiên, do thời tiết diễn biến phức tạp nhiều diện tích lúa bị nhiễm sâu bệnh và cháy rầy, như: rầy nâu, rầy lưng trắng, khô vằn,… Phổ biến nhất đó là các loại rầy nâu phá hoại. Điển hình như ở xã Tràng sơn, nhiều diện tích lúa mật độ lên tới 5000-6000 con/m2, có diện tích đã bị rầy làm cho cháy rụi, thiệt hại rất nặng. Ngoài xã Tràng sơn bị nặng, thì hầu hết các đơn vị xã thị đều đã xuất hiện sâu bệnh, diện tích bị sâu bệnh đều ở các trà lúa sớm và sâu trũng.


Sau khi kiểm tra, đ/c Nguyễn Công Châu đã chỉ đạo Trạm BVTV và các đơn vị xã, thị phải tập trung phòng trừ rầy nâu kịp thời bằng các loại thuốc tiếp xúc như Bassa, Victori… Thường xuyên kiểm tra thăm đồng để kịp thời phát hiện và có các biện pháp phòng trừ hữu hiệu nhất. Đặc biệt là đối với diện tích lúa đang chắc xanh.

Huy Khôi