Đồng chí Nguyễn Công Châu – PCT UBND huyện kiểm tra công tác phòng chống rét cho đàn gia súc và mạ.

Sáng ngày 14/1/2014 , đồng chí Nguyễn  công Châu PCT UBND  huyện đã về các xã kiểm tra công tác phòng chống rét cho đàn gia súc và bắc mạ vụ xuân năm 2014. Cùng có các đồng chí lãnh đạo phòng Nông nghệp, Trạm thú ý.

Do thời tiết rét đậm rét hại kéo dài gây ảnh hưởng tới đàn gia súc gia cầm và thời vụ sản xuất vụ xuân. Trước tình hình đó UBND huyện Đô Lương đã  chỉ đạo Phòng NNPTNT , Trạm thú y huyện hướng dẫn cho các xã vận động nhân dân làm tốt công tác phòng chống rét cho đàn gia súc. Tổ chức che chắn chuồng trại, giữ ấm cho trâu bò và đảm bảo nguồn thức ăn cho gia súc trong thờii gian rét đậm, rét hại. Khi nhiệt độ xuống dưới 12 oC không cho trâu bò ra khỏi chuồng trại.

Đồng chí Nguyễn Công Châu – PCT UBND huyện kiểm tra công tác phòng chống rét cho đàn gia súc.


Đối với việc bắc mạ vụ xuân, các xã thị đã thực hiện nghiêm túc lịch thời vụ. Đến thời điểm này các địa phương đã hoàn thành việc bắc mạ trà1 lúa vụ xuân với các giống chủ lực đó là lúa lai và lúa chất lượng cao AC5 . Hiện nay bà con ông dân huyện Đô Lương đang tập trung nhân lực cày ải, rắc vôi bột, bón lót cho toàn bộ diện tích ruộng lúa. Vụ xuân 2014 Đô lương sẽ gieo cấy 7.900 ha lúa, theo lịch thời vụ đề ra đến ngày 25/1/2014 sẽ xuống đồng gieo cấy trà 1.

Đồng chí Nguyễn Công Châu – PCT UBND huyện kiểm tra công tác gieo cấy vụ xuân năm 2014.


Qua kiểm tra, đồng chí Nguyễn Công Châu – PCT UBND huyện yêu cầu các xã thị làm tốt công tác chỉ đạo phong chống rét cho đàn gia súc, gia cầm và bảo vệ tốt diện tích mạ phủ ni long để tổ chức gieo cấy kịp thời vụ.

Hữu Hoàn