Đồng chí Nguyễn Công Châu kiểm tra công tác sản xuất Hè Thu tại 2 xã Hiến Sơn và Mỹ Sơn

Chiều ngày 9/6/2016, đồng chí Nguyễn Công Châu – PCT.UBND huyện, cùng các cán bộ phòng NN&PTNT, Trạm Khuyến nông huyện đã đi kiểm tra công tác sản xuất Hè Thu tại các xã Hiến Sơn và Mỹ Sơn.

Tại các xã, đoàn đã kiểm tra hệ thống kênh mương thủy lợi, hồ đập và các trạm bơm. Đây là 2 xã chủ yếu sử dụng nguồn nước tưới từ hệ thống sông Khuôn, vụ Hè Thu hàng năm 2 xã này thường gặp rất nhiều khó khăn trong việc bơm nước do cuối nguồn. Hiện tại, sau khi thu hoạch lúa Xuân, các xã Hiến Sơn và Mỹ Sơn đang tổ chức tập trung bơm nước và lấy nước từ các hồ đập để bà con nông dân cày bừa làm đất để gieo cấy lúa Hè Thu. Nhìn chung, đến thời điểm này việc cung cấp nước trên hệ thống sông Khuôn vẫn đảm bảo đủ để các xã bơm nước. Tuy nhiên, trong vài ngày tới do các xã vùng đầu nguồn cũng tổ chức bơm nên các xã cuối nguồn sẽ không đảm bảo nguồn nước để bơm.

%image_alt%
%image_alt%
Đồng chí Nguyễn Công Châu – PCT.UBND huyện, cùng các cán bộ phòng NN&PTNT, Trạm Khuyến nông huyện kiểm tra hệ thống kênh mương thủy lợi tại các xã Hiến Sơn và Mỹ Sơn

Qua kiểm tra, đồng chí Nguyễn Công Châu – PCT.UBND huyện đã yêu cầu đối với các xã cuối nguồn như Hiến Sơn và Mỹ Sơn phải tranh thủ việc bơm nước. Đồng thời, vận động nhân dân đắp bờ giữ nước, sử dụng nguồn nước hồ đập hợp lí để nhân dân làm đất, tổ chức cung ứng đủ giống, phân bón cho nhân dân. Bên cạnh đó, xí nghiệp thủy lợi phối hợp với các xã có sự điều hành, phân phối kế hoạch bơm nước khoa học, hợp lí, thường xuyên kiểm tra, nạo vét khơi thông dòng chảy đảm bảo việc bơm cung cấp đủ nước để nhân dân làm đất gieo cấy kịp thời vụ.

 Sỹ Bắc