Đồng chí Nguyễn Công Châu kiểm tra công tác ra quân làm giao thông thủy lợi và sản xuất vụ đông ở xã Mỹ Sơn.

Sáng ngày 19/10, đồng chí Nguyễn Công Châu – Phó chủ tịch HĐND huyện đã về xã Mỹ Sơn kiểm tra tình hình sản xuất vụ đông và chến dịch ra quân làm giao thông thủy lợi.

GTTL1

Đồng chí Nguyễn Công Châu – Phó chủ tịch HĐND huyện kiểm tra cây vụ Đông năm 2016

Đến nay, xã Mỹ Sơn đã gieo trồng được gấn 50 ha trên kế hoạch 100 ha cây vụ đông. Nguyên nhân không đạt diện tích theo kế hoạch vừa qua là do mưa lớn trong 2 đợt kéo dài. Thực hiện chiến dịch ra quân làm giao thông thủy lợi, đợt này xã Mỹ Sơn huy đông 13.000 ngày công lao động tiến hành nạo vét hệ thống kênh mương, đắp bờ vùng bờ thửa với khối lượng 1500 m3; rải cấp phối 780 m đường giao thông nội đồng; phát quang cây cối, khơi thông cống rãnh đảm bảo nguồn nước tưới tiêu phục vụ hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

GTTL

Đồng chí Nguyễn Công Châu – Phó chủ tịch HĐND huyện yêu cầu xã Mỹ Sơn đôn đốc bà con nông dân chăm bón và phòng trừ sâu bệnh cho cây vụ Đông.

Qua kiểm tra, đồng chí Nguyễn Công Châu – Phó chủ tịch HĐND huyện đề nghị xã Mỹ Sơn đôn đốc bà con nhân dân chăm bón, phòng trừ sâu bệnh cho các loại cây trồng vụ đông; đẩy mạnh sản xuất các loại cây rau màu phục vụ đời sống. Đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia chiến dịch ra quân làm giao thông thủy lợi; có biện pháp khắc phục, sửa chữa hệ thộng kênh mương, đường giao thông hư hỏng nhằm phục vụ hiệu quả hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Văn Đăng