Đồng chí Nguyễn Công Châu kiểm tra công tác dồn điền đổi thửa tại xã giang Sơn Đông.

Chiều ngày 7/11/2014, Đ/c Nguyễn Công Châu PCT.UBND huyện Đô Lương đã về kiểm tra công tác dồn điền đổi thửa tại xã giang Sơn Đông.
Thực hiện chỉ thị 08 của BTV tỉnh ủy đến thời điểm này xã giang Sơn Đông đã có 16/19 xóm hoàn thành việc giao đất trên thực địa, chia ruộng cho hộ nông dân, bình quân có gần 2 thửa/hộ, thửa nhỏ nhất 500 m2 và thửa lớn nhât gần 5000m2. Để hoàn thanh công tác dồn điền đỏi thửa và chiến dịch toàn dân ra quân làm giao thông thủy lợi, thời gian qua xã Giang Sơn Đông đã vận động nhân dân đóng góp trên 1,5 tỷ đồng để làm đường giao thông nội đồng và hệ thống bờ vùng bờ thửa, đã huy động máy móc và nhân dân đào đắp được 160 ngàn m3 đất đá, lắp đặt mới trên 2000 cống thoát nước. Hiện tại xã đang tập trung chỉ đạo nhân dân 3 xón còn lai nõ lực hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa trước ngày 20/11.
%image_alt%
Đ/c Nguyễn Công Châu kiểm tra công tác "Dồn điền, đổi thửa" tại xã Giang Sơn Đông.

Phát biêủ chỉ đạo tại xã Giang Sơn Đông đ/c Nguyễn Công Châu đã yêu cầu xã tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành tại 3 xóm còn lại, liếp tục tu bổ làm giao thông thủy lợi nội đồng gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hàn thành theo đúng kế hoạch đề ra, tổ chức tu bổ chỉnh trang dồng ruộng, chuẩn bị tốt công tác sản xuất vụ xuân 2015 và những vụ tiếp theo./…

Sỹ Bắc – Huy Khôi