Đồng chí Ngọc Kim Nam – Tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện uỷ tiếp xúc cử tri ở xã Nhân Sơn

Sáng ngày 13/11, Đồng chí Ngọc Kim Nam – Tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện uỷ đã có buổi tiếp xúc cử tri  xã Nhân Sơn, cùng đi có đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện và các vị đại biểu HĐND huyện

1

Các đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại xã Nhân Sơn

Tại buổi tiếp xúc đã có 7 lượt ý kiến của các cử tri đã phát biểu kiến nghị  cấp trên quan tâm hơn nữa cho những gia đình chính sách và người có công, tiến độ xây dựng dự án công trình JICA còn chậm gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp bà con nông dân trong vụ sản xuất Đông Xuân sắp tới.

2

Cử tri Nhân Sơn kiến nghị những vấn đề liên quan.

Việc giải phóng mặt bằng của các hộ trong trường bắn của sư 324 cần được giải quyết sớm, tuyến đường Quang- Nhân tiến độ thi công chậm làm ảnh hưởng tới đi lại của nhân dân.

4

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy. yêu cầu các ban ngành liên quan tập trung giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm.

Tại buổi tiếp xúc Đồng chí Ngọc Kim Nam – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy và Đồng chí Nguyễn Trung Thành  – Phó chủ tịch UBND huyện  đã trả lời các ý kiến của cử tri quan tâm đồng thời ghi nhận và chỉ đạo các ngành liên quan giải quyết .

3

Đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện tiếp thu các ý  kiến của cử tri xã Nhân Sơn.

Những vấn đề khác sẽ trình HĐND huyện và HĐND tỉnh xem xét giải quyết

Hồng Sơn

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt