Đồng chí Ngọc kim Nam -Tỉnh uỷ viên, Bí thư huỵên uỷ kiểm tra tình hình phòng chống cơn bão số 4

Chiều ngày 29/8,  Đồng chí Ngọc kim Nam – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy kiểm tra tình hình phòng chống  bão số 4 .

dc nkn kiem tra cong tac pc bao tai truong tieu hoc minh sơn

Đồng chí Ngọc Kim Nam- Bí thư huyện ủy kiểm tra công tác phòng chống bão số 4 tại trường tiểu học xã Minh Sơn

Tại các xã  và các trường học , đồng chí bí thư huyện ủy  đã yêu cầu  các đơn vị  chuẩn bị tốt việc  phòng chống  bão số 4 , đồng thời đồng chí yêu cầu các xã ngừng tất cả các hoạt động để tập trung cho công tác phòng chống bão. Cắt  cử cán bộ về các xóm và những nhà dân bị xuống cấp và nằm các nơi xung yếu. Bố trí lực  lượng hỗ trợ cho các nhà có hoàn cảnh neo đơn để đảm bảo an toàn. Những cây cối dọc các tuyến giao thông và nhà ở yêu cầu lực lượng dân quân tự  vệ cắt tỉa. Tất cả các xã, Thị trấn bố trí lực lượng trực 24h/24h để đối phó với cơn bão số 4 và đảm bảo an toàn cho Người và tài sản.

dc yeu cau lanh dao cac xa truc 24 tren 24 truoc trong va sau vbao

Đoàn công tác kiểm tra tại xã Thịnh Sơn. Tại  các trường học  đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư huyện ủy yêu cầu nhà trường kiểm tra chặt chẽ các công trình , neo chống an toàn.

Hồng Sơn