Đồng chí Ngọc Kim Nam- Phó bí thư- Chủ tịch UBND huyện tiếp xúc cử tri xóm 5 xã Xuân Sơn.

Chiều ngày 17/11/2017, đồng chí Ngọc Kim Nam- Phó bí thư – Chủ tịch UBND huyện đã về tiếp xúc cử tri xóm 5 xã Xuân Sơn, cùng đi có đồng chí Thành Đặng Long – Giám Đốc trung tâm  cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất- Điểm trưởng điểm chỉ đạo .

cutrixuanson

Cử tri xóm 5, xã Xuân Sơn tham gia buổi tiếp xúc. Ảnh: Ngọc Phương

Tiếp xúc với cử tri, đồng chí Ngọc Kim Nam đã báo cáo tình hình phát triển Kinh tế- Xã hội; Quốc phòng – An ninh trên địa bàn huyện, mục tiêu phương hướng cơ bản trong thời gian tới  .

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xóm 5 xã Xuân Sơn đã nêu lên nhiều kiến nghị liên quan đến đời sống dân sinh, đó là: Nguồn nước để sản xuất nông nghiệp của bà con rất khó khăn, đường giao thông xuống cấp rất cần được hỗ trợ thêm xi măng để đổ bê tông. Sân vui chơi của xóm, nhất là sân bóng không có.

cutrixuanson1

Cử tri đề nghị cần giải quyết nguồn nước phục vụ sản xuất. Ảnh: Ngọc Phương

Các nguồn thu chưa giải thích rõ cho dân. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm, có hộ  đã ở 40 năm vẫn chưa được cấp. Chế độ dân công hỏa tuyến một số hộ gia đình chưa được nhận. Việc tiễn đưa con em lên đường nhập ngũ chưa được quan tâm đúng mức. Phí vệ sinh môi trường chưa hợp lý. Ngã 3 Xuân Bài chưa được giải phóng thông thoáng hành lang ATGT.

Sau khi lắng nghe ý kiến cử tri, đại diện HĐND xã đã giải trình các vấn đề thuộc thẩm quyền. Về các nguồn thu, riêng nguồn thu hộ trợ quỹ chất độc Da cam là vận động nên không có văn bản, quy định để thông báo. Việc khó khăn nguồn nước, xã đã đề nghị xây dựng trạm bơm ở Đồng Yếu để cấp nước cho 20ha đất sản xuất. Việc chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là do cán bộ địa chính chuyển công tác, hồ sơ chưa hoàn thiện.

cutrixuanson2

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện giải trình các vấn đề cử tri nêu. Ảnh: Ngọc Phương

Đồng chí Ngọc Kim Nam đã giải trình rõ các ý kiến cử tri kiến nghị. Riêng về nguồn nước sản xuất UBND huyện sẽ khảo sát thực tế địa hình để đề ra phương án tối ưu xử lý. Việc xây dựng sân bóng, sẽ liên quan đến chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp.  Để xây dựng, xóm cần vận động sự đóng góp kinh phí. Liên quan đến việc cấp giấy quyền sử dụng đất, các hộ dân cần có văn bản gửi cho xã để được giải trình và hướng dẫn cụ thể. Về chế độ dân công hỏa tuyến của một số hộ dân sẽ tiếp tục làm hồ sơ và xem xét đúng quy định/.

                                                                         Ngọc Phương