Đồng chí Ngọc Kim Nam kiểm tra tiến độ xây dựng đường Nhân – Đại

Vừa qua, đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện đã đi kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường giao thông Nhân – Đại.

Tuyến đường giao thông Nhân Sơn đi Đại Sơn có chiều dài 18 km đi qua địa bàn 3 xã được UBND tỉnh đầu tư 18 tỷ đồng để rải nhựa trong 3 giai đoạn. Công trình do Công ty Cổ phần xây dựng Hoàng Gia Nghệ An đảm nhận thi công. Giai đoạn 1 của công trình được đầu tư 4 tỷ đồng. Hiện nay, Công ty Cổ phần xây dựng Hoàng Gia Nghệ An đang tập trung thi công hoàn thành 3 km từ Nhân Sơn qua địa bàn xã Mỹ Sơn đến giáp xã Trù Sơn. Đường được thiết kế 6 m, rải nhựa 3,5 m.

%image_alt%
Đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường giao thông Nhân – Đại.
%image_alt%
Công ty Hoàng Gia đang tập trung thi công hoàn thành 3 km từ Nhân Sơn qua địa bàn xã Mỹ Sơn đến giáp xã Trù Sơn

Qua kiểm tra, đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao chất lượng thi công của công trình, đồng chí yêu cầu đơn vị thi công phối hợp với chính quyền các xã để giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công đảm bảo đúng chất lượng.

Việc xây dựng tuyến đường Nhân – Đại sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại phục vụ sản xuất và phát triển kinh tế.

Hữu Hoàn