Đồng chí Ngọc Kim Nam kiểm tra tiến độ xây dựng 1 số công trình trên địa bàn

Sáng ngày 5/3, đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư huyện ủy đã đi kiểm tra tiến độ xây dựng các công trình thuộc dự án trọng điểm trên địa bàn huyện. Cùng đi có đồng chí Hoàng Hữu Hùng- Phó chủ tịch HĐND huyện.

Đoàn đã kiểm tra tiến độ xây dựng nhà máy nước sạch Hòa Sơn. Đây dự án thu hút vốn đầu tư với tổng mức đầu tư 180 tỷ đồng. Nhà máy nước sạch Hòa Sơn được xây dựng trên diện tích 1ha với công suất 10.000 m3/ ngày đêm phục vụ nước sạch cho 13 xã vùng dưới. Hiện nay, nhà máy đang được triển khai thi công tường rào. Dự kiến nhà máy sẽ hoàn thành và cấp nước vào cuối năm 2019.

1

Đồng chí Ngọc Kim Nam Bí thư huyện ủy kiểm tra dự án nhà máy nước sạch ở Hòa Sơn.

Đoàn cũng đã kiểm tra dự án đường giao thông Quang- Nhân, đây là dự án không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân mà còn phục vụ lao động cho nhà máy may Minh Anh. Đường được thi công nâng cấp mở rộng với chiều dài trên 2,8 km. Sau khi hoàn thành đường có chiều rộng nền 9 mét, mặt đường rải thảm nhựa rộng 8 mét với tổng vốn đầu tư 29 tỷ đồng. Hiện nay công trình đã hoàn thành 1/3 khối lượng công việc.

2

Đồng chí Ngọc Kim Nam Bí thư huyện ủy kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án LRAM. Ảnh: Huy Khôi

Tại xã Xuân sơn, Đồng chí Ngọc Kim Nam Bí thư huyện ủy đã kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án LRAM đường giao thông nông thôn từ xã Xuân Sơn đi xã Thanh phong, huyện Thanh Chương. Dự án có chiều dài trên 6km với tổng vốn đầu tư 17 tỷ đồng. Nền đường mở rộng 7,5 mét, rải nhựa 5,5 mét. Để phục vụ cho dự án, xã Xuân Sơn có khoảng 80 điểm cần phải giải tỏa. Cùng với việc nhân dân tự nguyện hiến đất còn có trên 60 hộ tự nguyện tháo dỡ tường rào và các công trình. Để thực hiện dự án, UBND xã Xuân Sơn hỗ trợ 60% giá trị công trình, số còn lại do nhân dân đóng góp. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, việc giải phóng mặt bằng đã được nhân dân đồng tình cao.

3

Đồng chí Ngọc Kim Nam Bí thư huyện kiểm tra dự án đường giao thông Quang- Nhân.

Qua kiểm tra, đồng chí Ngọc Kim Nam Bí thư huyện ủy đã đôn đốc nhắc nhở các đơn vị thi công cần tập trung huy động nguồn lực, triển khai thực hiện trình đảm bảo tiến độ./.

Huy Khôi

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt