Đồng chí Ngọc Kim Nam: Kiểm tra cơ sở vật chất tại trường tiểu học Trù Sơn 1 và Trù Sơn 2.

Nhằm bắt tình hình và tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy và học, sáng ngày 6/11, đồng chí Ngọc Kim Nam – UV BCH Tỉnh ủy, bí thư huyện ủy đã đi kiểm tra cơ sở vật chất tại trường tiểu học Trù Sơn 1 và Trù Sơn 2.

b3

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ kiểm tra trường tiểu học Trù Sơn 2

Trường tiểu học 2 Trù Sơn có quy mô 12 lớp học với 362 học sinh – trong đó có trên 50% học sinh là con em giáo dân.  Do trường được xây dựng từ những năm 1984 nên 8/12 phòng học đã bị xuống cấp nhiều năm nay. Do điều kiện địa phương khó khăn nên chưa thể xây dựng lại. Dù đã được sửa chữa năm 2008, nhưng vấn chưa  thể đáp ứng điều kiện phục vụ dạy học. Bên cạnh đó, trường tiểu học 2 chưa có phòng  máy vi tính để phục vụ cho bộ môn tin học. Trong khí đó, theo quy định của bộ giáo dục, đầu năm 2020 tin học là bộ môn bắt buộc.

b1

Trường tiểu học Trù Sơn 1 đã được xây dựng nhưng thiếu nguồn vốn nên phải dừng thi công

Tại trường Trù Sơn 1,  chưa có phòng tin học, do được xây dựng từ những năm 1978 nên 15/20 phòng học của trường đã xuống cấp nghiêm trọng không đảm bảo an toàn dạy học. Hiện nay, trường đang triển khai dự án xây dựng mới 10 phòng học cao tầng trị giá 6 tỷ đồng. Tuy nhiên, do khó khăn về vốn nên tiến độ xây dựng của trường rất chậm và có lúc tạm dừng nên trường đang thiếu phòng học.

Sau khi kiểm tra, đồng chí Ngọc Kim Nam đã ghi nhận và chia sẻ những khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất của trường tiểu học Trù Sơn 1 và Trù Sơn 2. Đồng chí cho rằng đây cũng đang là khó khăn chung của huyện nhà. Huyện sẽ quan tâm vận hành các nguồn vốn dự án, tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên và cân đối nguồn ngân sách có thể đẻ giúp đỡ Trù sơn khắc phục phần nào khó khăn. Yêu cầu trường và địa phương xã cũng quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, vận động xã hội hóa để nhà nước và nhân dân cùng làm, gắn quyền lợi và trách nhiệm vì mục đích chung.