Đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện tặng hoa, chúc mừng hội LHPN huyện

Sáng ngày 8/3, ngày Quốc tế phụ nữ đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Hoàng Văn Hiệp – Phó chủ tịch UBND huyện tặng hoa, chúc mừng hội LHPN.

Trong thời gian qua hội LHPN Đô Lương đã thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, tích cực vận động các hội viên tham gia các phong trào vì sự tiến bộ của phụ nữ. Hội phụ nữ đã làm tốt công tác chỉ đạo cơ sở, chăm lo xây dựng đời sống tinh thần, vật chất cho hội viên, góp phần nâng cao vị thế cho phụ nữ.

dc-nam-tang-hoa

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Hoàng Văn Hiệp – Phó chủ tịch UBND huyện tặng hoa chúc mừng hội LHPN huyện nhân ngày 8/3

Thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Hoàng Văn Hiệp – Phó chủ tịch UBND huyện đã tặng hoa và chúc mừng chị em phụ nữ có một ngày lễ phấn khởi và tiếp tục xây dựng phong trào của phụ nữ Đô Lương không ngừng phát triển./.

Văn Việt