Đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện làm việc với UBND xã Nam Sơn

Để đánh giá thực chất phong trào hoạt động của xã Nam Sơn trong 7 tháng đầu năm về kết quả thực hiện nhiệm vụ Kinh tế – Xã hội và định hướng 5 tháng còn lại của năm 2016. Chiều ngày 15/8, đồng chí Ngọc Kim Nam – Phó Bí thư -Chủ tịch UBND huyện đã có buổi làm việc với lãnh đạo xã Nam Sơn.

DSC00555

Toàn cảnh buổi làm việc

7 tháng đầu năm 2016, tổng giá trị sản xuất dự tính đạt 135,4 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 13 %, tổng sản lượng lương thực đạt 2.251 tấn. Trong 7 tháng đầu năm sản lượng cây có hạt đạt gần 1.600 tấn tăng so với cùng kỳ 66,6 tấn. Về xây dựng NTM, đến nay xã Nam Sơn mới chỉ đạt 9/19 tiêu chí trên các lĩnh vực Văn hóa – Xã hôi tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển đúng hướng. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, xã Nam Sơn vẫn còn một số tồn tại cần được khắc phục như : Công tác cấp giấy quyền sử dụng đất còn chậm và vướng mắc 20 hộ cấp đất trái thẩm quyền chưa được giải quyết; một số diện tích đất khô hạn hoặc ngập úng chưa được chuyển đổi cơ cấu cây trồng; chất lượng và công tác giáo dục còn thấp; cơ sở vật chất trường học và trạm y tế còn nhiều thiếu thốn; bình quân thu nhập đầu người còn thấp.

DSC00562

Đồng chí Nguyễn Minh Hạnh – Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy đóng góp ý kiến

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các ban, ngành đã đóng góp ý kiến đồng thời chỉ rõ những tồn tại và đưa ra các giải pháp cụ thể.

DSC00569

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Ngọc Kim Nam – Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận những kết quả đạt được trong 7 tháng đầu năm 2016 và đồng thời chỉ ra một số mặt tồn tại cần khắc phục như một số chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã còn chậm, bình quân thu nhập đầu người còn thấp,  tiêu chí xây dựng nông thôn mới đạt  thấp so với tỷ lệ bình quân chung của huyện. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã Nam Sơn chú trọng quy hoạch 3 cấp học, có định hướng lâu dài, chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý để tăng hiệu quả kinh tế, tập trung phát triển mô hình kinh tế trang trại, vườn đồi, mô hình thu nhập cao, xử lý kịp thời các vấn đề nẩy sinh trong mọi lĩnh vực. Tiếp tục vận động nhân dân góp công, góp sức để xây dựng NTM.

Bài, ảnh: Hoàng Phi