Đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện làm việc với một số doanh nghiệp về công tác xúc tiến đầu tư trên địa bàn.

Chiều ngày 9/2, đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Hoàng Văn Hiệp – Phó chủ tịch UBND huyện đã làm việc với một số doanh nghiệp về việc xúc tiến đầu tư một số công trình trên địa bàn.

dau-tu

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện và Hoàng Văn Hiệp – Phó chủ tịch UBND huyện trao đổi với các doanh nghiệp về các vị trí đầu tư

Tham gia đợt khảo sát lần này có lãnh đạo các công ty đã  tìm hiểu một số vị trí để có thể đầu tư, xây dựng các công trình như: nhà máy may, khu thương mại, chợ nông thôn và một số công trình khác. Qua khảo sát mặt bằng ở các xã cơ bản các nhà đầu tư bước đầu đã thống nhất tiến hành quy hoạch để lập dự án đồng thời mong muốn UBND huyện và các ngành liên quan xem xét, hỗ trợ công tác lập hồ sơ và điều chỉnh quy hoạch ở các vị trí có thể xây dựng công trình.

dau-tu3

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện mong muốn lãnh đạo các công ty quan tâm, hỗ trợ Đô Lương trong việc đầu tư xây dựng các dự án để giải quyết lao động cho con em Đô Lương đồng thời nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế.

Hữu Hoàn