Đồng chí Ngọc Kim Nam –  Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Vừa qua, đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện Đô Lương đã về kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các xã Ngọc Sơn, Lam Sơn và Bồi Sơn. Cùng đi có đại diện lãnh đạo phòng NT&PTNT và ban quản lý dự án huyện.

dc-nam-kt1

Ngọc Sơn, Lam Sơn và Bồi Sơn là các xã khó khăn, tuy nhiên, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về NTM, chính quyền địa phương đã biết phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực huy động nhiều nguồn vốn để thực hiện các tiêu chí đã đề ra. Một số tiêu chí đã đạt và cơ bản hoàn thành như: Quy hoạch, điện lưới, trường học, trạm y tế, bưu điện, nhà ở dân cư, thu nhập… Tuy nhiên, bên cạnh những tiêu chí đạt được thì khó khăn chung của cả 3 xã trong việc tiếp tục xây dựng nông thôn mới của huyện đó là: Đường giao thông, môi trường, thủy lợi, hộ nghèo và xây dựng cơ sở vật chất văn hóa thông tin. Thông qua công tác kiểm tra giúp đoàn công tác khảo sát tình hình, nắm được những thuận lợi khó khăn để chỉ đạo chính quyền địa phương các xã từng bước tháo gỡ khó khăn. Trên cơ sở đó để BCĐ xây dựng NTM huyện và UBND huyện cân đối nguồn hỗ trợ và giúp các đơn vị thu hút đầu tư, vận hành các nguồn vốn tự có hoặc dự án cấp trên.

dc-nam-kt

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện Đô lương  yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương Ngọc Sơn, Lam Sơn và Bồi Sơn cần nhanh chóng rà soát lại toàn bộ các tiêu chí đã đạt, chưa đạt và cơ bản đạt; từ đó chỉ đạo tập trung, để phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới theo lộ trình đã đề ra.

                                                          Huy Khôi – Hữu Hoàn