Đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện kiểm tra hệ thống hồ đập chứa nước và tình hình sản xuất nông nghiệp ở Đại Sơn

Để thực hiện tốt công tác chỉ đạo điều hành sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện, sáng ngày 6/6, đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện kiểm tra hệ thống hồ đập chứa nước ở các xã và tình hình sản xuất nông nghiệp ở Đại Sơn. Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo phòng Nông nghiệp & phát triển nông thôn.

Hiện nay, Đô Lương có gần 100 con đập lớn, nhỏ chứa nước phục vụ đắc lực cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt ở 16 xã với hàng ngàn ha đất sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, do vụ Xuân năm nay lượng mưa ít nên các hồ đập mực nước rất thấp. Mặt khác, một số hồ đập thi công dở dang do thiếu nguồn vốn đã ảnh hưởng đến sản xuất. Qua kiểm tra, đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện yêu cầu lãnh đạo phòng Nông nghiệp phát triển nông thôn làm tốt công tác tham mưu để chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở những vùng thiếu nước. Đối với khu vực chủ động nước cần thực hiện tốt công tác chỉ đạo điều hành tưới tiêu hợp lý để tiết kiệm nguồn nước phục vụ tưới.

%image_alt%
Đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện kiểm tra hệ thống hồ đập chứa nước ở các xã
%image_alt%
Đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện kiểm tra năng xuất Lạc ở xã Đại Sơn
%image_alt%
Đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện yêu cầu lãnh đạo xã Đại Sơn có phương án đầu tư để chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Tại xã Đại Sơn có 80 ha đất pha cát, phù hợp với việc trồng Lạc, Đậu hoặc Vừng, một số diện tích đất cát bạc màu đã được bà con nông dân trồng Sắn cao sản. Tuy nhiên, trong những năm qua, do thiếu sự quan tâm đầu tư hệ thống thủy lợi, quy trình chăm bón không đảm bảo nguồn dinh dưỡng nên năng suất đạt thấp. Sau khi kiểm tra, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu lãnh đạo xã Đại Sơn lựa chọn phương án để hỗ trợ đầu tư cho bà con nông dân sản xuất có hiệu quả theo hướng chuyên canh bằng các loại cây Lạc, Vừng và Đậu xanh. Để có hiệu quả, đòi hỏi phải đầu tư hệ thống điện và tưới tiêu.

Hữu Hoàn