Đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

Ngày 15/4/2016, đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện đã về kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại xã Thượng Sơn, Mỹ Sơn, Nhân Sơn và xã Minh Sơn.

Qua kiểm tra cho thấy, việc triển khai và tổ chức thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn các xã được thực hiện đúng quy định, đúng thời gian và kế hoạch đề ra. Đến nay, các xã Thượng Sơn, Nhân Sơn, Minh Sơn đã thực hiện xong hội nghị hiệp thương lần 3 để chốt số lượng đại biểu được giới thiệu ra ứng cử trên địa bàn. Uỷ ban bầu cử các xã cũng đã phê duyệt và ra các quyết định thành lập số đơn vị bầu cử và các khu vực bỏ phiếu. Bên cạnh đó, việc niêm yết danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu cũng được tiến hành đúng thời gian và hiện nay đang gấp rút hoàn thành việc viết thẻ cử tri. Bên cạnh đó, hòm phiếu đã được chuẩn bị, các địa phương cũng đã làm tốt công tác truyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh và cổ động trực quan. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội được được quan tâm. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có một số xã chưa thực sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt, dẫn đến việc tiến độ chuẩn bị còn chậm, sơ sài.

%image_alt%
%image_alt%
%image_alt%
Đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại các xã

Sau khi tiến hành kiểm tra, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Ngọc Kim Nam đã biểu dương các đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị bầu cử. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị quan tâm tổ chức tốt cuộc bầu cử đúng pháp luật, dân chủ, an toàn, thực sự là ngày hội của nhân dân. Quan tâm tổ chức chuyển giao hồ sơ đại biểu, tập trung chỉ đạo chặt chẽ công tác chuẩn bị bầu cử. Đối chiếu và rà soát danh sách cử tri có mặt tại địa phương và số cử tri đi làm ăn xa không có tạm vắng để có hình thức xử lý kịp thời. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bầu cử. Rà soát phân loại, giải quyết đơn thư theo đúng trình tự pháp luật.

Huy Khôi