Đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác bầu cử tại các xã

Chiều ngày 6/4, Đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại các xã.

%image_alt%
Đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại xã Xuân Sơn

Tại xã Xuân Sơn, đến nay công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã được thực hiện đảm bảo quy trình, thủ tục và trình tự. Đến thời điểm này, đã thành lập Ban bầu cử HĐND cấp xã gồm 8 ban, hoàn thành việc lập danh sách gồm 5.050 cử tri để niêm yết đúng thời gian quy định, thành lập 8 tổ bầu cử. Mặc dù, công tác chuẩn bị bầu cử ở xã Xuân Sơn đã được thực hiện đảm bảo đúng luật, đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Ban bầu cử xã tiếp tục rà soát điều chỉnh kịp thời việc lập danh sách cử tri và niêm yết đúng quy định. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ thẻ cử tri và tiến hành các bước đúng quy trình, công khai, dân chủ.

%image_alt%
Đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Minh Sơn

Tại xã Minh Sơn, sau khi kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử, đồng chí Ngọc Kim Nam yêu cầu lãnh đạo xã tập trung chỉ đạo hoàn thành các bước còn lại đảm bảo đúng thời gian và kế hoạch đề ra. Chuẩn bị đầy đủ mọi phương án, kể cả đảm bảo an ninh trật tự phục vụ cho bầu cử thành công tốt đẹp. Từ nay đến ngày bầu cử 22/5/2016, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho nhân dân, nhằm thể hiện quyền và nghĩa vụ của mình đối với cuộc bầu cử.

Hữu Hoàn