Đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện dự lễ khai mạc tại đơn vị bầu cử số 1 – xã Xuân Sơn

Tại xã Xuân Sơn, đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện đã dự lễ khai mạc tại đơn vị bầu cử số 1, thuộc giáo xứ Sơn La.

%image_alt%
Đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện dự lễ khai mạc tại đơn vị bầu cử số 1, thuộc giáo xứ Sơn La.

Tham gia lễ khai mạc, tại đơn vị bầu cử số 1 có linh mục Hoàng Đức Luyến và đông đảo cử tri. Đơn vị bầu cử số 1 của xã Xuân Sơn có 742 cử tri, cơ bản là bà con giáo dân thuộc giáo xứ Sơn La. Ngay từ sáng sớm, các cử tri đã có mặt đầy đủ để tham gia bỏ phiếu với niềm tin tưởng của mình để bỏ phiếu lựa chọn các đại biểu tham gia đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

%image_alt%
Linh mục Hoàng Đức Luyến tham gia bỏ phiếu tại đơn vị bầu cử số 1, xã Xuân Sơn
%image_alt%
Khu vực bỏ phiếu số 7, xã Xuân Sơn
%image_alt%
Các cử tri đọc tiểu sử của các ứng cử viên
%image_alt%
Khu vực bỏ phiếu số 3, xã Xuân Sơn

Xã Xuân Sơn có 8 tổ bầu cử với 4.987 cử tri. Để phục vụ tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Ủy ban bầu cử xã Xuân Sơn đã làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Thực hiện tốt việc niêm yết danh sách cử tri và các ứng cử viên đẩy mạnh việc tuyên truyền vận động cử tri đi bỏ phiếu. Đến 10h cùng ngày đã có 70% cử tri tham gia bỏ phiếu.

%image_alt%
Cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 324 tham gia bỏ phiếu

Tại điểm bầu cử thuộc Sư đoàn 324, sau lễ khai mạc cán bộ, chiến sỹ đã có mặt đầy đủ để tham gia bỏ phiếu, để thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của mình đối với cuộc bầu cử. Việc tổ chức bầu cử Quốc hội và HĐND tại đơn vị bầu cử Sư đoàn 324 được tổ chức nghiêm túc đảm bảo các quy định.
Đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện – Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử đã đi kiểm tra việc bầu cử ở các xã Xuân Sơn, Nhân Sơn, Mỹ Sơn, Trù Sơn, Đại Sơn và Hiến Sơn.

%image_alt%
Đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện – Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử kiểm tra việc bầu cử ở các xã
%image_alt%
Khu vực bỏ phiếu số 8, xã Nhân Sơn
%image_alt%
Đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện – Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử kiểm tra việc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2, xã Mỹ Sơn
%image_alt%
Đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện – Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử kiểm tra việc bầu cử tại xã Trù Sơn
%image_alt%
Khu vực bỏ phiếu số 7, xã Đại Sơn

Có thể nói, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đã được các xã tổ chức chu đáo đảm bảo quy định của pháp luật. Các cử tri đều tin tưởng và phấn khởi tích cực tham gia bỏ phiếu bầu cử.
Trong buổi sáng ngày 22/2, tại các xã cơ bản đã có trên 90% cử tri tham gia bỏ phiếu. Tại các điểm bỏ phiếu, đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện – Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử yêu cầu Ủy ban bầu cử các xã, thị tiếp tục tuyên truyền vận động để cử tri tham gia bỏ phiếu đầy đủ đảm bảo công khai dân chủ theo quy định, tổ chức thực hiện các bước còn lại đúng quy trình hướng dẫn.

%image_alt%
Khu vực bỏ phiếu số 1, xã Lạc Sơn

Tại xã Lạc Sơn, đến 11h đã có 70% cử tri tham gia bỏ phiếu ở 6 tổ với 4.870 cử tri.

Hữu Hoàn