Đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư huyện ủy tham dự sinh hoạt đảng với Đảng bộ Đà Sơn

Sáng 28/12, đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư huyện ủy đã tới tham dự sinh hoạt đảng với Đảng bộ xã Đà Sơn.

a1

Các đại biểu tham dự

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế  xã hội, Quốc phòng – An ninh năm 2018 của huyện tới các đảng viên. Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XIX. Đồng thời trao đổi những kinh nghiệm xây dựng NTM ở một số xã trên địa bàn huyện.

a4

Các đảng viên cũng đã chia sẻ những khó khăn, trong đó có tình trạng ô nhiễm môi trường

Qua đó khích lệ tinh thần đoàn kết, đồng thuận phát huy nội lực trong đảng bộ và nhân dân xã Đà Sơn. Cùng  chung sức xây dựng nông thôn mới gắn với bảo vệ môi trường. Tại buổi sinh hoạt các đảng viên cũng đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc như tình trạng ô nhiễm môi trường, hệ thống giao thông thủy lợi, đường giao thông liên xóm cần được đầu tư xây dựng.

a3

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư Huyện ủy phát biểu tại kỳ họp

Cũng trong buổi sáng, Đảng bộ xã Đà Sơn đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng. Tập trung làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ giải pháp đột phá, nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 8, khóa 12 của Đảng.

Lê Hoàn