Đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư huyện ủy kiểm tra tại xã Tân Sơn và Thái Sơn

Chiều ngày 15/11, Đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư huyện ủy kiểm tra tại xã Tân Sơn và Thái Sơn

Tại xã Tân Sơn, hiện nay đang thực hiện dự án xây dựng khu dân cư 3,1ha với trên 100 hộ dân. Đơn vị thi công đang xây dựng các hạng mục hạ tầng theo chương trình dự án. Đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư huyện ủy yêu cầu UBND xã phối hợp với đơn vị thi công thực hiện việc xây dựng đảm bảo quy trình kỹ thuật để khi người dân vào ở đảm bảo chất lượng cuộc sống.

a1

Đồng chí Ngọc Kim Nam kiểm tra tại xã Tân Sơn

Việc thực hiện dự án vừa đảm bảo tiến độ, nhưng phải thực hiện đúng quy hoạch, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tương lai. Từ hệ thống giao thông, hệ thống thoát nước, hệ thống cây xanh để đảm bảo môi trường.

a3

Đồng chí Bí thư huyện ủy kiểm tra việc nâng cấp các tiêu chí nông thôn mới ở các xóm ở xã Thái Sơn

Tiếp đó, đồng chí Bí thư Huyện ủy về xã Thái Sơn kiểm tra việc hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới. Hiện nay xã Thái Sơn đang tập trung đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông thôn xóm, phát động nhân dân trồng cây xanh, trồng hoa ven đường. Đồng thời tổ chức vận động nhân dân đóng góp xây dựng các nhà văn hóa xóm, có khu vui chơi, sân tập thể thao và các hoạt động cộng đồng.

a2

Hệ thống giao thông thôn xóm ở xã Thái Sơn đang được nhân dân đóng góp xây dựng

Đồng chí Bí thư huyện ủy đánh giá cao kết quả thực hiện công tác tiếp tục hoàn thiện xây dựng nông thôn mới ở xã Thái Sơn, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần phục vụ nhân dân.

Hữu Hoàn