Đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện kiểm tra việc xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách

Sáng ngày 7/8, đồng chí Ngọc Kim Nam, Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện kiểm tra việc xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách.

nha

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND thăm nhà bà Mai Thị Thông ở xóm 5 xã Đặng Sơn vợ của Liệt sĩ Hoàng Thanh Long. Ngôi nhà đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Ảnh: Hữu Hoàn

Trong chuyến về thăm tỉnh Nghệ an của đồng chí Tòng Thị Phóng ủy viên Bộ chính trị – Phó chủ tịch Quốc hội đã trao tặng các gia đình chính sách 5 căn nhà tình nghĩa, mỗi nhà 50 triệu đồng. UBND xã và phòng lao động thương binh và xã hội đã phối hợp với các xã triển khai việc xây dựng.

nha1

Đoàn đã đến nhà của ông Hoàng Văn Dương , thương binh ¾ có hoàn cảnh khó khăn ở xóm 7, xã Hồng Sơn. Ảnh: Hữu Hoàn

Qua kiểm tra,  đến nay các gia đình đã triển khai xây dựng nhà. Các gia đình  được trao nhà tình nghĩa đợt này gồm : nhà bà Mai Thị Thông ở xóm 5 xã Đặng Sơn vợ của Liệt sĩ Hoàng Thanh Long: Nhà của ông Hoàng Văn Dương , thương binh ¾ có hoàn cảnh khó khăn ở xóm 7,  xã  Hồng Sơn; nhà của ông Trần Quốc Tuấn, bệnh binh ở xóm Thống nhất, xã Đông Sơn; Bà Võ Thị Khuyến, mẹ Liệt sĩ, ở xóm 1, xã Xuân Sơn và nhà bà Nguyễn Thị Ngân, vợ liệt sỹ ở xóm 10, xã Mỹ Sơn.

nha2

Đồng chí Ngọc Kim Nam, Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện thăm ngôi nhà đang thi công của ông Trần Quốc Tuấn, bệnh binh ở xóm Thống nhất, xã Đông Sơn. Ảnh: Hữu Hoàn

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện yêu cầu phòng LĐTBXH phối hợp với các xã làm tốt công tác kiểm tra để các gia đình chính sách hoàn thành việc xây dựng nhà tình nghĩa để các gia đình ổn định cuộc sống.

Hữu Hoàn