Đồng chí Ngọc Kim Nam- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện kiểm tra thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính tại các xã.

Chiều ngày 2/5, ngày đầu tiên sau 4 ngày nghỉ lễ đồng chí Ngọc Kim nam – Bí thư huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện đã về các xã kiểm tra việc thực hiện kỷ cương , kỷ luật hành chính tại các xã.

Tại xã Tràng Sơn và xã Bồi Sơn Việc chấp hành các quy định của đội ngũ cán bộ công chức thực hiện đầy đủ theo quy định. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt và công chức có mặt đầy đủ để giải quyết các nhiệm vụ được giao, đảm bảo mọi hoạt động diễn ra bình thường.

KT-CHI-THI17

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện kiểm tra kỷ luật kỷ cương tại xã Tràng Sơn. Ảnh: Hữu Hoàn

Qua kiểm tra, đồng chí Ngọc kim Nam – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện yêu cầu cấp ủy , chính quyền 2 xã Tràng Sơn và Bồi Sơn tiếp tục thực hiện tốt các nội dung Chỉ Thị 26 của Thủ Tướng Chính Phủ, Chỉ Thị !7 của Ban thường vụ tỉnh ủy về tăng cường kỷ cương , kỷ luật hành chính trong cơ quan, đơn vị. Nâng cao hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức và người đứng đầu, bố trí sắp xếp nhiệm vụ hợp lý, vệ sinh cơ quan sạch sẽ và xử lý nghiêm các trường hợp vI phạm kỷ luật.

KT-CHI-THI171

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư – Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tại xã Bồi Sơn. Ảnh: Hữu Hoàn

Đồng chí Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện lưu ý các xã tập trung giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến quyền lợi chính đáng của nhân dân đảm bảo đúng quy định và kịp thời. Trong thời gian tới UBND huyện sẽ tăng cường công tác kiểm tra thi hành công vụ và xử lý theo quy định các trường hợp vi phạm.

                                                                                   Hữu Hoàn