Đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện kiểm tra các công trình phục vụ diễn tập phòng thủ huyện năm 2018.

Sáng ngày 26/6/2018, đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư huyện ủy -Chủ tịch UBND huyện đã đi kiểm tra các công tác chuẩn bị phục vụ diễn tập phòng thủ huyện năm 2018

Hiện nay, tại hậu cứ phục vụ chỉ huy diễn tập, các đơn vị đang tổ chức thi công hệ thống thao trường, gấp rút hoàn thành theo đúng kế hoạch. Theo kế hoạch, dự kiến việc tổ chức diễn tập phòng thủ  năm 2018 của huyện Đô Lương sẽ được tổ chức vào cuối tháng 8 năm 2018, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đang được khẩn trương hoàn thành đúng kế hoạch đề ra với phương châm nhanh, gọn, đảm bảo an toàn.

haucu2

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư huyện ủy -Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác diễn tập phòng thủ năm 2018.

Đồng chí Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện Ngọc Kim Nam đánh giá cao công tác chuẩn bị, đồng thời yêu cầu các đơn vị, các phòng ban ngành tiếp tục kiểm tra, đôn đốc xây dựng các công trình phục vụ diễn tập đảm bảo thời gian tiến độ và chất lượng. Đồng chí yêu cầu hội nông dân và các tổ chức đoàn thể tiếp tục phối hợp tổ chức tham gia trồng cây xanh nhằm phục vụ công tác diễn tập đảm bảo kết quả tốt nhất./..

Sỹ Bắc