Đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư, Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tại 2 xã Lạc Sơn và Trung Sơn

Chiều ngày 13/4, đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư, Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tại 2 xã Lạc Sơn và Trung Sơn.

Tại xã Trung Sơn, đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND huyện và đoàn công tác đã kiểm tra việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính của cán bộ, công chức trong giờ làm việc theo quy định.

a1

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tại xã Lạc Sơn

Qua kiểm tra, đội ngũ cán bộ, lãnh đạo và công chức của xã Lạc Sơn đã thực hiện tốt các quy định, đảm bảo cho việc phục vụ các nhiệm vụ. Trong đó, có những chuyển biến tích cực trong việc cải cách hành chính, giải quyết công việc hàng ngày đối với nhân dân.

Đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu lãnh đạo và cán bộ công chức, viên chức xã Lạc Sơn tiếp tục duy trì nề nếp kỷ cương có chất lượng. Trong đó, đội ngũ cán bộ chủ chốt phải gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ.

a2

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kiểm tra “60 ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới” tại xã Trung Sơn. Ảnh: Hữu Hoàn

Tại xã Trung Sơn, đồng chí Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã về các xóm kiểm tra và động viên nhân dân đang thực hiện “60 ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới”.

Tại các xóm, bà con nhân dân đang tích cực tham gia đóng góp kinh phí, ngày công xây dựng hệ thống giao thông nông thôn, kênh mương thoát nước và cải tạo vườn tạp. Đồng chí đã biểu dương tinh thần đoàn kết và tự giác của bà con nhân dân Trung Sơn trong việc thực hiện chủ trương Quốc gia về xây dựng nông thôn mới

Hữu Hoàn