Đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện kiểm tra hiện tượng lúa không nảy mầm Trù sơn.

Sáng ngày 14/6, đồng chị Ngọc Kim Nam – Chủ Tịch UBND huyện đã về xã Trù sơn kiểm tra hiện tượng lúa gieo không nảy mầm. Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo phòng NNPT&NT, Trạm khuyến nông , Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật .

ong-nam1

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện kiểm tra lúa chết tại Trù Sơn

Vụ hè thu năm nay, xã Trù Sơn gieo cấy 285 ha lúa , trong đó trà 1 có 135 ha, trà 2 có 150 ha được gieo từ ngày 6 – 10/6 nhưng trong đó có một số diện tích gieo không nảy mầm. Ngay sau khi xảy ra vấn đề này Trạm cây trồng và bảo vệ thực vật đã kiểm tra và hướng dẫn các biện pháp xử lý. Qua xác định ban đầu, nguyên nhân là do khi gieo xong, mưa to nước ngập chân ruộng gặp nắng nóng đã làm ảnh hưởng đến quá trình nảy mầm của lúa. Mặt khác, giống lúa vừa được gieo là giống lúa  không đảm bảo các yếu tố kỹ thuật. Đến thời điểm này có khoảng 10 ha lúa đã gieo không nảy mầm và một số diện tích tỷ lệ nảy mầm thấp. Theo hướng dẫn của trạm khuyến nông và trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện trên các trà lúa này không để ngập nước.

ong-nam

Đồng chí chủ tịch UBND huyện yêu cầu xã Trù Sơn khẩn trương chỉ đạo khắc phục kịp thời

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ Tịch UBND huyện yêu cầu UBND xã Trù Sơn kiểm tra rà soát diện tích bị ảnh hưởng đồng thời triển khai việc gieo lại số diện tích đã chết, diện tích còn lại tập trung chăm bón. Đối với phòng NNPT&NT, Trạm khuyến nông tổ chức hướng dẫn bà con thực hiện các biện pháp chăm bón đúng quy trình. Thường xuyên phối hợp với UBND xã, ban khuyến nông và hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp kiểm tra phát hiện và chỉ đạo khắc phục kịp thời.

Hữu Hoàn