Đồng chí Lê Minh Giang trao huy hiệu 55 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng tại xã Giang Sơn Tây.

Đảng bộ xã Giang Sơn Tây vừa tổ chức lến trao huy hiệu Đảng và tổng kết công tác xây dựng Đảng Năm 2014. Đồng chí Lê Minh Giang-PBT HU đã về dự lễ và trao huy huy hiệu 55, 40 và 30 tuổi Đảng cho các đảng viên.

Đợt này, Đảng bộ xã Giang Sơn Tây vinh dự có 6 Đảng viên được trao huy hiêu Đảng các loại. Trong đó, huy hiệu 55 năm tuổi Đảng có 1 đ/c huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, có 2 đ/c và huy hiệu 30 năm tuổi Đảng 3 đ/c. Được sự ủy quyền của BTV tỉnh ủy, đ/c Lê Minh Giang- PBT thương trực HU đã trao huy hiệu 55, 40, và 30 tuổi Đảng cho các Đảng viên trên. Thay mặt các Đảng viên được nhận huy hiệu đợt này, đảng viên Hoàng Ngọc Vân đã phát biểu bày tỏ niềm vinh dự. Đồng thòi xin hứa sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu để có nhiều công hiến hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

%image_alt%
Đ/c Lê Minh Giang – PBT Thường trực huyện ủy trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên tại xã Giang Sơn Tây.

Nhân dip này Đảng bộ xã Giang sơn Tây đã tổ chức trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng cho đ/c Nguyễn Thế Châu-CN UBKT và đ/c Hồ Xuân Hà-uỷ viên UB kiểm tra Đảng uỷ.

%image_alt%

Tiếp đó, Đảng bộ xã Giang sơn Tây tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2014, đồng thời kiểm điểm chất lượng Đảng viên cũng như công tác rà soát quy hoạch và giới thiệu nhân sự chuẩn bị cho việc tổ chức Đaị hội Đảng các cấp trong thời gian tới và tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác xây dựng Đảng năm 2014.

Huy Khôi