Đồng chí Huỳnh Thanh Điền – PCT UBND tỉnh làm việc với UBND huyện Đô Lương và công ty PREX Vinh về việc Công nhân đình công.

Sáng ngày 19/7/2013, Đồng chí Huỳnh Thanh Điền – PCT UBND tỉnh đã về Đô Lương Làm việc với Lãnh đạo UBND huyện Và Lãnh đạo Công ty PREX. Làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Tất Thành Chủ tịch UBND huyện.

Tại buổi làm việc lạnh đạo Huyện Đô lương đã báo cáo tình hình đình công của Công ty Prex Vinh tại khu Công nghiệp nhỏ xã Lạc sơn từ ngày 17- 19/7 với 2700 công nhân tham gia, hai bên đã phân tích nguyên nhân dẫn đến đình công.
 

Đồng chí Huỳnh Thanh Điền – Phó chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan làm việc với UBND huyện Đô Lương.

Để giải quyêt vấn đề này đồng Chí huỳnh Thanh Điền PCT UBND Tỉnh đã kết luận nguyên nhân cơ bản là do giữa chủ lao động và người lao động chưa có sự thoả thuận cụ thể, nhà máy mới đi vào hoạt động có nhiều vấn đề chưa giải quyết kịp thời, việc đối xử với người lao động còn thiếu tôn trọng,có sự kích động của một của một số người lao động. Việc phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp có đầu tư nước ngoài còn thiếu chặt chẽ. Đồng chí Huỳnh Thanh Điền – Phó chủ tịch UBND Tỉnh yêu cầu các sở ban ngành và UBND Huyện Đô lương tập trung giải quyết kịp thời các vấn đề đó là ổn định tình hình sản xuất tại nhà máy, tổ chức đối thoại giữa Lãnh đạo huyện, Ban giám đốc công ty và người lao động để thống nhất giải quyết các vấn đề liên quan.

Đồng chí Huỳnh Thanh Điền – Phó chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH Prex Vinh.

Tổ chức điều tra xử lý các trường hợp vi phạm gây ảnh hưởng đến hoạt động của nhà máy, ban Giám đốc công ty PREX Vinh phải thực hiện tốt quy định của pháp luật Việt Nam. Buổi chiều 19/7 Lãnh đạo các sở ban ngành liên quan và lãnh đạo UBND huyện Đô lương tiếp tụ làm việc với ban gián đốc Công ty PREX Vinh. Công nhân đã bắt đầu trở lại làm việc.

Sáng ngày 20/7, lãnh đạo huyện Đô Lương và ban giám đốc công ty sẽ có buổi đối thoại với công nhân công ty PREX Vinh.

Hữu Hoàn