Đồng chí Huỳnh Thanh Điền – PCT UBND tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Đình Phúc Yên, xã Ngọc Sơn- Đô lương.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập xã Ngọc Sơn, Đô Lương (15/10/153 – 15/10/2013) và đón nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Đình Phúc yên – xã Ngọc Sơn – Đô Lương sáng ngày 13/10/2013, đ/c Huỳnh Thanh Điền – PCT UBND tỉnh đã về dâng hoa, dâng hương tại đình Phúc Yên.

Tham gia lễ thắp hương còn có đ/c Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy, CT HĐND huyện, lê Minh Giang PBT thường trực huyện ủy, đ/c Nguyễn Minh Hạnh– PCT UBND huyện, Nguyễn Công Hùng – Trưởng ban CHQS huyện và đại diện hội đồng hương xã Ngọc Sơn tại Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh và thành phố Vinh.

Đình Phúc Yên xã Ngọc Sơn – Đô Lương


Đình Phúc Yên được Nhân dân xây dựng vào thời nhà Nguyễn để thờ Uy Minh vương Lý Nhật Quang – người đa có công trấn trị, mở mang châu Nghệ An vào thời Lý và những người có công trong sự nghiệp đấu tranh, xây dựng vào bảo vệ tổ quốc. Hàng trăm năm qua, đình làng là nơi cầu phúc, cầu tài gắn với sinh hoạt cộng đồng dân cư Bạch Ngọc ngày xưa và xã Ngọc Sơn ngày nay. Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Đình Phúc Yên là cơ sở hoạt động bí mật của Đảng. Đình là nơi chứng kiến nhiều cuộc biểu tình chống thực dân Pháp và tay sai góp phần cùng Nhân dân cả nước dành chính quyền về tây cách mạng. Trong thời kỳ chống mỹ, Đình là nơi cất giấu vũ khí, lương thực, quân trang phục vụ chiến trường lãnh đạo. Khẳng định cống hiến của Uy Minh Vương Lý Nhật Quang và các thế hệ của người dân xã Ngọc Sơn đã đoàn kết lập nhiều thành tích trong sự nghiệp đổi mới và những giá trị của Đình. UBND tỉnh Nghệ An quyết định công nhận Đình Phúc Yên là di tích lịch sử văn hóa cấp Tỉnh.

Đ/c Huỳnh Thanh Điền – PCT UBND tỉnh, các đ/c lãnh đạo huyện Đô Lương tại Đình Phúc Yên – Xã Ngọc Sơn.


Tại buổi lễ, đ/c Huỳnh Thanh Điền – PCT UBND tỉnh, các đ/c lãnh đạo huyện Đô Lương và cán bộ nhân dân xã Ngọc Sơn đã dâng hoa, dâng hương tại di tích lịch sử Đình Phúc Yên.

Hữu Hoàn