Đồng chí Hoàng Viết Đường – Phó chủ tịch HĐND tỉnh thăm, tặng quà các gia đình chính sách nhân ngày 27/7

Chiều ngày 24/7, các đồng chí Hoàng Viết Đường – Phó chủ tịch HĐND tỉnh, Nguyễn Thị Lan – Phó trưởng ban văn hóa – xã hội đã đi thăm, tặng quà thân nhân gia đình liệt sỹ, thương binh ở huyện Đô Lương. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Công Châu – Phó chủ tịch HĐND huyện.

dchoangvietduongtq1

Đồng chí Hoàng Viết Đường – Phó chủ tịch HĐND tỉnh thăm, tặng quà bà Nguyễn Thị Nông, thân nhân liệt sỹ

Đoàn đã đến thăm, tặng quà cho bà Dương Thị Chắt ở xóm 11, xã Đại Sơn là thân nhân liệt sỹ Nguyễn Cảnh Thái, hy sinh năm 1984 tại mặt trận phía nam. Bà Nguyễn Thị Nông ở xóm 7, xã Đại Sơn là thân nhân liệt sỹ Chu Văn Thái hy sinh năm 1968. Bà Phạm Thị Bơ năm nay 94 tuổi ở xóm 2, xã Đại Sơn là mẹ liệt sỹ Lê Văn Bá hy sinh năm 1967 tại chiến trường Quảng Trị.

dchoangvietduongtq3

Đồng chí Hoàng Viết Đường – Phó chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà bà Phạm Thị Bơ

Tại xã Trù Sơn, đoàn đã đến thăm, tặng quà cho gia đình Ông Nguyễn Công Thanh thương binh 4/4 ở xóm 8. Bà Phạm Thị Bình ở xóm 13, mẹ liệt sỹ Nguyễn Văn Sáng, hy sinh năm 1979 tại mặt trận phía nam và tặng quà gia đình bà Đặng Thị Thư ở xóm 11 là vợ liệt sỹ Nguyễn Văn Tuyên, hy sinh năm 1972 tại chiến trường Quảng Trị.

dchoangvietduongtq2

Đồng chí Hoàng Viết Đường thăm, tặng quà bà Phạm Thị Bình, mẹ liệt sỹ ở xã Trù Sơn

dchoangvietduongtq4

Đồng chí Hoàng Viết Đường thăm, tặng quà bà Đặng Thị Thư, vợ liệt sỹ Nguyễn Văn Tuyên

Tại các gia đình, đồng chí Hoàng Viết Đường – Phó chủ tịch HĐND tỉnh đã tặng quà HĐND tỉnh tới thân nhân gia đình liệt sỹ, thương binh mỗi suất quà 1 triệu đồng.

Văn Đăng