Đồng chí Hoàng Văn Hiệp UVBTV – Phó chủ tịch UBND huyện trao huy hiệu đảng tại xã Lam Sơn

Sáng ngày 07/12/2019, Đảng bộ xã Lam Sơn đã tổ chức trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên Tới dự có đồng chí Hoàng Văn Hiệp – UVBTV- Phó chủ tịch UBND huyện.

1

Các đại biểu tham dự

Đợt này, Đảng bộ xã Lam Sơn vinh dự có 4 đảng viên được trao huy hiệu 55 ;50;45 và 30 năm tuổi Đảng gồm đồng chí Cao Tiến Huệ – chi bộ 1: 55 tuổi đảng; đồng chí Võ Văn Lực – chi bộ 1: 50 tuổi đảng; đồng chí Vũ Quốc Khánh – Chi bộ 1 : 45 tuổi đảng và đồng chí Đào Đức Toàn – Chi bộ 2 : 40 tuổi đảng.

2

Đồng chí Hoàng Văn Hiệp – UV BTV- Phó chủ tịch UBND huyện Đô Lương đã trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên

Được sự ủy quyền của BTV Tỉnh ủy, Hoàng Văn Hiệp – UV BTV- Phó chủ tịch UBND huyện Đô Lương, đã trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Đây là sự ghi nhận của Đảng  đối những đóng góp của các đảng viên cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như quá trình xây dựng quê hương đất nước

3

 Sau khi làm lễ trao huy hiệu đảng cho các Đảng viên, Đảng bộ xã Lam Sơn đã tổ chức lễ tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019.

Hoàng Phi.