Đồng chí Hồ Ngọc Sỹ – Ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Giám đốc sở NN&PTNT làm việc tại huyện Đô Lương về Công tác bảo hiểm vật nuôi.

Sáng ngày 15/3/2012, đồng chí Hồ Ngọc Sỹ, UVBTV tỉnh ủy, phó Giám đốc sở NN-NT tỉnh Nghệ An đã có buổi làm việc  với UBND huyện Đô Lương về việc triển khai thực hiện công tác bảo hiệm vật nuôi theo chủ trương của Chính phủ.

Đồng chí Hồ Ngọc Sỹ đã có buổi làm việc tại huyện Đô Lương về việc triển khai công tác bảo hiểm vật nuôi

Tại buổi làm việc lãnh đạo huyện Đô Lương đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện bảo hiểm vật nuôi. Sau khi có chủ trương của UBND tỉnh, UBND huyện Đô Lương đã xây dựng kế hoạch trình BTV huyện ủy, thành lập ban chỉ đạo, chọn 3 xã làm điểm đó là: Đại sơn, Nhân Sơn và xã Giang Sơn Đông, phối hợp với công ty Bảo Việt nghệ An chuẩn bị các bước thực hiện. Tại buổi làm việc lãnh đạo công ty Bảo việt Nghệ an đã trao đổi nguyên tắc thực hiện bảo hiểm vật nuôi theo hương dẫn của bộ Tài chính. Đây là một chủ trương lớn, đảm bảo lợi ích của người chăn nuôi, trong đó có các chủ trang trại và bà con nông dân. Thực hiện bảo hiểm vật nuôi bà con nông dân  được hưởng chế độ bảo hiểm đàn lợn và Trâu bò khi bị dịch bệnh, thiên tai. Các thành viên ban chỉ đạo thực hiện công tác Bảo hiểm vật nuôi huyện Đô Lương đã trao đổi các vấn đề liên quan đến lợi ích của con nông dân trong việc thực hiện bảo hiểm.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hồ Ngọc Sĩ, UVBTV tỉnh ủy, phó giám đốc sở NN&PTNT, phó trưởng ban chỉ đảo công tác bảo hiểm vật nuôi tỉnh Nghệ An đã ghi nhận kêt quả chủ động triển khai của huyện Đô Lương, đồng thời yêu cầu Huyện Đô Lương tích cực triển khai công tác tuyên truyền, tổ chức tập huấn, hướng dẫn chủ trương đến tận bà con nông dân để thực hiện trong thời gian nhanh nhất. Đối với công ty bảo việt Nghệ An tiếp tục phối hợp với các địa phương xử lý các vương mắc kịp thời, đảm bảo chính sách cho người nông dân giảm bớt rủi ro do thiên tai, dịch bệnh gây ra.