Đồng chí Hồ Ngọc Sỹ -UVBTV tỉnh ủy GĐ Sở NN&PTNT về kiểm tra sản xuất nông nghiệp tại huyện Đô Lương.

Sáng ngày 7/2/2014, Đ/C Hồ Ngọc Sỹ – UV – BTV tỉnh ủy, GĐ Sở NN&PTNT đã về kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại huyện Đô Lương. Cùng đi có đ/c Nguyễn Công Châu – PCT.UBND huyện.
Đoàn đã về kiểm tra tình hình gieo cấy tại các. Vụ xuân năm 2014, huyện Đô Lương cơ cấu gieo trồng trên 10 ngàn ha cây trồng các loại, trong đó có 7700 ha lúa, 1252 ha lạc, 750 ha ngô, diện tích còn lại là cây rau màu các loại.

Đồng chí Hồ Ngọc Sỹ – UV BTV Tỉnh ủy, GĐ Sở NNPT NT kiểm tra việc gieo cấy năm 2014 tại huyện Đô Lương

Huyện Đô Lương ngoài diện tích gieo thẳng, bà con nông dân đang tập trung gieo cấy, tính đến ngày 7/2, các xã thị đã cơ bản gieo cấy hoàn thành diện tích kế hoạch đề ra, đảm bảo lịch thời vụ. Sau khi vui tết đón xuân, các xã đang tổ chức tỉa giặm và chăm bón cho cây lúa sinh trương và phát triển tốt. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ gieo cây lúa, hiện tại huyện Đô Lương đang tập trung đôn đốc bà con nông dân tiến hành cày bừa làm đất hoàn thành việc gieo trỉa các loại cây trồng khác đảm kế hoạch và lịch thời vụ.

Qua kiểm tra đ/c Hồ Ngọc Sỹ – GĐ Sở NN&PTNT tỉnh yêu cầu huyện Đô Lương tập trung đôn đốc, chỉ đạo nhân dân đẩy nhanh tiến độ gieo trồng các loại cây trồng, đảm bảo mật độ, kĩ thuật và lịch thời vụ, hoàn thành việc gieo cấy lúa vụ xuân, những diện tích lúa gieo thẳng phải khẩn trương tỉa giặm, chăm sóc và phòng trừ các loại sâu bệnh kịp thời, hoàn thành việc gieo trỉa các loại cây trồng như: Lạc, ngô và các loại rau màu vụ xuân.

Đô Lương