ĐỒNG CHÍ HỒ ĐỨC PHỚC – PCT UBND TỈNH VỀ LÀM VIỆC TẠI ĐÔ LƯƠNG

Sáng ngày 18/6/2010 đồng chí Hồ Đức Phớc – PCT UBND Tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban ngành đã về làm việc tại Đô lương, nắm tình hình phát triển kinh tế xã hội  6 tháng đầu năm.

Theo số liệu báo cáo 6 tháng đầu năm 2010 huyện Đô lương đạt tổng giá trị sản xuất 1895 tỷ đồng, đạt 53,1 % so với kế hoạch, tăng 16,3 % so với cùng kỳ, trong đó giá trị sản xuất nông lâm nghiệp 771 tỷ đồng, công nhiệp- xây dựng cơ bản 536 tỷ đồng, thương mại dịch vụ 560,7 tỷ đồng, tổng sản lượng cây có hạt 61314 tấn tăng hơn 4 ngàn tấn so với cùng kỳ năm trước.

Đường vào nhà máy xi măng Đô Lương

Về công nghiệp, nhà máy xi măng Đô Lương bước vào giai đoạn lắp đặt thiết bị, khu công nghiệp Thị Trấn đã khép kín diện tích với 13 dự án tổng mức đầu tư 65 tỷ đồng. 5 tháng thu ngân sách đạt 32,26 tỷ đồng, chi ngân sách 87,47 tỷ đồng.

Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được đầu tư phát triển đúng hướng, chất lượng GD – ĐT được nâng lên, tỷ lệ  học sinh giỏi các cấp đạt cao, công tác tuyên truyền luôn kịp thời có hiệu quả. Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Hồ Đức Phớc – PCT UBND Tỉnh đã biểu dương những kết quả trên các lĩnh vực của huyện Đô Lương đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời chỉ ra một số hạn chế như: Cơ sở hạ tầng kỹ thuật chưa tương xứng với sự phát triển chung, kinh tế còn phát triển chưa đa dạng, hàng lang an toàn giao thông chưa đảm bảo, tỷ lệ phát triển dân sô còn cao.

Về định hướng nhiệm vụ, tập trung phát triển đô thị gồm thị trấn, 3 đô thị vùng, 6 thị tứ, có quy hoạch hợp lý xứng tầm với xu thế chung, phát triển các cụm công nghiệp Lạc Sơn, Mỹ Sơn, Giang Sơn. Tập trung thu hút kêu gọi đầu tư cho phát triển, tăng cường công tác vay vốn,phát triển kinh tế hộ, xóa đói giảm nghèo để thị trấn Đô Lương phát triển sớm trở thành thị xã.

Sỹ Bắc