Đồng chí Đinh Viết Hồng kiểm tra tình hình sản xuất tại Đô Lương

IMG_8641

Đồng chí Đinh Viết Hồng, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo huyện kiểm tra mô hình bí xanh ở Trung Sơn.

Sáng ngày 13/3, đồng chí Đinh Viết Hồng, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình sản xuất vụ Xuân năm 2019 tại  huyện Đô Lương. Cùng đi có đồng chí Phùng Thành Vinh chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Trung Thành Phó chủ tịch UBND huyện.

Vụ đông xuân năm nay, huyện Đô Lương gieo trồng trên 8.400 ha lúa, 580 ha ngô, 1.100 ha lạc và 350 ha đậu và rau màu các loại. Trong đó nhiều xã đã làm tốt công tác chỉ đạo xây dựng mô hình sản xuất lớn điển hình như ở xã Trung Sơn trồng 60 ha bí xanh.

2

Đồng chí Đinh Viết Hồng Phó chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực tế tại mô hình bí xanh.

Hiện nay mô hình trồng bí xanh ở xã Trung Sơn phát triển tốt cho năng suất cao. Qua kiểm tra đồng chí Đinh Viết Hồng chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao mô hình bí xanh và mô hình ngô trên đất bãi của xã Trung Sơn đã tạo ra sản phẩm hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân và phát triển chăn nuôi sạch cho các công ty lớn.

3

Mô hình bí xanh của anh Phùng Quang Khởi xã Trung Sơn. Ảnh: Hữu Hoàn.

Đây cũng là vấn đề đang được các cấp ủy chính quyền huyện Đô Lương tập trung lãnh đạo để có nhiều sản phẩm sạch từ nông nghiệp do chính người dân đầu tư thâm canh. Cùng ngày đồng chí Đinh Viết Hồng chủ tịch UBND tỉnh đã về các xã của huyện Đô Lương để kiểm tra tình hình sản xuất đầu năm để có ý kiến chỉ đạo chung của tỉnh.

Hữu Hoàn