Đơn giản hoá 30% các qui định về thủ tục hành chính

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa giao chỉ tiêu cho các Bộ, ngành, địa phương sau khi kết thúc giai đoạn 2 của Đề án 30, phải đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa tối thiểu 30% các quy định hiện hành về thủ tục hành chính.

Để kịp thời rút kinh nghiệm giai đoạn 1 và tổ chức tốt giai đoạn 2 của Đề án 30 (Đề án đơn giản hoá các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lí nhà nước), Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương phải tiến hành sơ kết giai đoạn 1 ngay trong tháng 8 và nửa đầu tháng 9/2009, khen thưởng và đề xuất khen thưởng đột xuất cho tập thể, cá nhân thực hiện tốt giai đoạn này.

Thủ tướng giao chỉ tiêu cho các bộ, ngành sau khi kết thục giai đoạn 2 của đề án phải đơn giản hoá và kiến nghị đơn giản hóa tối thiếu 30% các qui định hiện hành về thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lí thông qua việc loại bỏ các qui định không cần thiết, không hợp lí và không hợp pháp; hoàn thiện, nâng cao chất lượng các qui định về TTHC; pháp lí hoá những thủ tục cần thiết, hợp lí nhưng chưa hợp pháp… 

Những thủ tục "hành dân" sẽ bị giảm bớt (Ảnh có tính minh hoạ).

Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Tổng Giám đốc Ngân hàng phát triển, Ngân hàng chính sách xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổ trưởng Tổ công tác của các bộ, ngành, địa phương trực tiếp chỉ đạo và dành thời gian thoả đáng cho việc thực hiện đề án 30.

Giai đoạn 1 của Đề án 30 có nhiệm vụ thống kê TTHC tại tất cả các cấp chính quyền. Theo website Chỉnh phủ, đến nay, 100% các Bộ, ngành đã hoàn thành việc thống kê và công bố bộ TTHC thuộc phạm vi quản lý của cơ quan mình, đảm bảo tiến độ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (trước 15/8/2009), chỉ có một vài Bộ chưa tổ chức công bố trong khoảng thời gian này vì một số lý do khách quan.

Đến lúc này cũng đã có 58 tỉnh, thành phố hoàn thành công bố bộ TTHC cấp huyện, cấp xã, trong khi các địa phương còn lại cam kết sẽ thực hiện đúng tiến độ Thủ tướng giao (30/8/2009).

Theo Dantri