Đoàn xã Yên Sơn tổ chức gặp mặt thế hệ cán bộ đoàn.

Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập đoàn 26/3, đoàn xã Yên Sơn đã tổ chức buổi gặp mặt các thế hệ cán bộ đoàn qua các thời kỳ.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống kỷ niệm 83 năm kể từ ngày thành lập đoàn thanh niên công sản Hồ Chí Minh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, các thế hệ đoàn đã phát huy truyền thống tuổi trẻ anh hùng trong chiến đấu, xung kích trong xây dựng đất nước. Trong đó các thế hệ cán bộ đoàn viên thanh niên của xã Yên Sơn đã có nhiều đóng góp trong việc xây dựng quê hương Yên Sơn ngày càng phát triển. Giờ đây nhiều đ/c cán bộ đoàn tuổi đã già hoặc chuyển sang làm công tác khác nhưng vẫn luôn quan tâm theo dõi, giúp đỡ các hoạt động của tuổi trẻ. Hiện nay, Yên Sơn đã thành lập CLB cán bộ đoàn qua các thời kỳ để hàng năm tổ chức gặp mặt, thăm hỏi lẫn nhau. Trong những năm qua, đoàn xã Yên Sơn đã có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng phong trào đoàn, đội vững mạnh.


Thực hiện tốt các phong tào do tổ chức đoàn phát động như: Tham gia phong trào làm giao thông thủy lợi, vệ sinh thôn xóm, giúp đỡ trẻ em nghèo, phát triển kinh tế. Chính vì vậy, đoàn xã Yên Sơn luôn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

Hữu Hoàn