Đoàn xã Hiến Sơn đổi rác lấy khẩu trang trong mùa dịch Covid-19

Với mục đích chung tay phòng chống dịch bệnh  Covid – 19 và nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của rác thải nhựa, Đoàn thanh niên xã Hiến Sơn huyện Đô Lương đã phát động chương trình “Đổi rác lấy khẩu trang”.

1

Đoàn xã Hiến Sơn đổi rác lấy khẩu trang

Theo đó,  người dân tham gia chương trình bằng cách đem rác nhựa khô, sạch hoặc giấy, bìa cát tông với số lượng không giới hạn sẽ được nhận 1 đến 2 khẩu trang vải.

Số rác nhận được, Đoàn xã Hiến Sơn sẽ đem bán cho các cơ sở thu mua phế liệu, tiền bán được sẽ dùng để mua thêm khẩu trang thực hiện tiếp chương trình hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

2

Huyện đoàn Đô Lương hướng dẫn cho người mang khẩu trang

Trong dịp này, Đoàn thanh niên xã Hiến Sơn cũng đã tặng 200 khẩu trang miễn phí và phát 300 tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch Covid- 19 tại các khu dân cư trên địa bàn xã Hiến Sơn.

Bài và ảnh Lê Hoàn