Đoàn viên Nguyễn Xuân Trung làm giàu từ chăn gà

Truông Đê là vùng đất xa xấu thuộc xóm 3, xã Thượng Sơn (huyện Đô Lương). Nhưng bằng ý chí và lòng quyết tâm làm giàu ngay chính mảnh đất quê hương mình, Đoàn viên Nguyễn Xuân Trung đã đầu tư, cải tạo xây dựng trang trại chăn nuôi gà đem về thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.