Đoàn Thanh niên Thị trấn Đô Lương ra quân hướng dẫn ATGT

Thực hiện kế hoạch của BCĐ "Tháng thanh niên" năm 2015, BCH Đoàn Thị trấn- Đô Lương đã đồng loạt ra quân tình nguyện hướng dẫn ATGT tại các điểm có đèn tín hiệu giao thông vào các ngày thứ 7 hàng tuần.

Thông qua việc làm tình nguyện này sẽ góp phần xây dựng thói văn hóa trên đường phố, tham gia giao thông đúng pháp luật, xóa bỏ những thói quen tùy tiện vi phạm quy tắc giao thông.


Bên cạnh đó sẽ hình thành ý thức tự giác tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông trong ĐVTN và học sinh.


Tạo môi trường giao thông trật tự, an toàn, văn minh, thân thiện. Góp phần cùng với các cấp, các ngành và toàn xã hội nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông.

Hoàng Ngọc Tuấn – Đoàn Thị Trấn Đô Lương