Đoàn thanh niên Lam Sơn ra quân lắp đặt hệ thống cống nước đường giao thông nội đồng

Thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, xã Lam Sơn đã tập trung huy động sức người, sức của từng bước hoàn thành các tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Để sớm hoàn thành các tuyến đường nội đồng, lực lượng đoàn thanh niên xã đã triển khai lắp đặt hệ thống ống cống trên các trục đường.

Hệ thống đường giao thông nội đồng của xã Lam Sơn sau "dồn điền- đổi thửa" có 220 tuyến với tổng chiều dài 50km, rộng 6m. Một số tuyến có chiều rộng lên đến trên 8m. Số tiền đầu tư thi công hệ thống đường nội đồng trên 1,7 tỷ đồng. Mỗi khẩu đóng góp bình quân 350 ngàn đồng.

Đoàn thanh niên xã Lam Sơn lắp đặt cống giao thông nội đồng.

Hiện nay các tuyến đường nội đồng cơ bản đã hoàn thành, để kịp thời phục vụ sản xuất nông nghiệp, lực lượng đoàn thanh niên của xã đã và đang nỗ lực tập trung đào rãnh, lắp đặt hệ thống cống nước qua các trục đường. Do tổng chiều dài đường nội đồng của xã lên đến 50 km nên việc lắp đặt cống nước qua các trục đường là một khối lượng công việc lớn. Theo dự kiến, số cống nước mà Đoàn thanh niên xã Lam Sơn đảm nhận lắp đặt hàng ngàn chiếc.


Với sự quyết tâm của sức trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới, Đoàn thanh niên xã Lam Sơn phấn đấu sau 1 tháng sẽ hoàn thành việc lắp đặt hệ thống cống nước trên các trục đường nội đồng, góp phần đẩy nhanh việc sản xuất nông nghiệp cho bà con nhân dân./.
Ngọc Phương