Đoàn thanh niên Đô Lương ra quân ngày Chủ nhật xanh

Sáng ngày 10/3/2019, hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh tháng Thanh niên, 33/33 tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện Đô Lương đã đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường tại các khu vực công cộng, công sở, địa bàn dân cư, nhà văn hóa các xã- Thị trấn. Đồng thời thu gom rác thải 2 bên trục đường, xóa các “điểm đen” về rác thải bằng việc thu dọn sạch sẽ và trồng cây xanh.

a1

Đoàn viên thanh niên khối nông thôn Đô Lương cuốc cỏ hành lang các tuyến đường liên xã

Riêng tổ chức đoàn thanh niên Thị trấn Đô Lương đã đồng loạt ra quân với trên 100 đoàn viên thanh niên 10 khối và đoàn viên thanh niên trường THCS. Ngay buổi sáng ra quân đã thu gom trên 1 tấn rác thải.

a2

Thanh niên Quang Sơn vệ sinh cỏ dại, trồng hoa trên tuyến đường dài 400m.

Các tổ chức đoàn khác như: Thái Sơn, Quang Sơn, Mỹ Sơn…cũng đã huy động hàng trăm đoàn viên ra quân vệ sinh đường liên xóm. Riêng đoàn xã Thái Sơn và Quang Sơn đã tổ chức thêm việc trồng hoa 2 bên các tuyến đường giao thông, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Đoàn Quang Sơn đã huy động hơn 300 đoàn viên thanh niên vệ sinh trồng hoa trên tuyến đường dài trên 400m

 Ngày chủ nhật xanh, huyện Đô Lương đã có gần 2000 đoàn viên thanh niên tham gia.

                                                                        Ngọc Phương