Đoàn thẩm định Sở Y tế Nghệ An thẩm định Chuẩn Y tế tại xã Giang Sơn Tây

Sáng ngày 1/12/2015, Đoàn thẩm định Sở Y tế Nghệ An đã về thẩm định xã đạt chuẩn Quốc Gia về Y tế giai đoạn 2011 – 2020 tại xã Giang Sơn Tây, Đoàn do Bác sĩ Phạm Ngọc Quy – Trưởng phòng nghiệp vụ Sở Ytế Nghệ An làm trưởng đoàn, cùng tham gia buổi thẩm định có đ/c Nguyễn Thị Lan – PCT.UBND huyện cùng đại diện một số ban ngành cấp huyện.

Xã Giang Sơn Tây là một xã miền núi của huyện Đô Lương, đời sống kinh tế – xã hội còn gặp nhiều khó khăn. Trong 5 năm qua, Đảng ủy chính quyền Giang Sơn Tây đã xác định y tế đối với nhân dân là vấn đề hết sức trọng yếu, chính vì vậy tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên, nguồn ngân sách xã và nguồn đóng góp tự nguyện của nhân dân, các tổ chức cá nhân đã xây dựng mới được trạm y tế với 12 phòng làm việc và điều trị, mở rộng khuôn viên trạm khang trang, sạch đẹp. Bên cạnh đó, đầu tư mua sắm mới trang thiết bị y tế, thuốc phục vụ cho công tác khám chữa bệnh cho nhân dân gần 3 tỷ đồng. Về nguồn nhân lực, cán bộ y tế tại trạm đủ định biên, trình độ đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh, mạng lưới y tế xóm được củng cố kiện toàn 12/12 xóm đều do cán bộ y tế đã nghỉ hưu và đội ngũ trẻ được đào tạo cơ bản đảm nhiệm và được hưởng mức lương 402.500 đồng/tháng .

%image_alt%
Đoàn thẩm định kiểm tra trang thiết bị y tế
phục vụ công tác khám chữa bệnh

Tại buổi làm việc, các thành viên của đoàn thẩm định xây dựng xã đạt chuẩn Quốc Gia về Y tế tỉnh Nghệ An cùng đại diện lãnh đạo huyện, các ban ngành liên quan của huyện Đô Lương đã tổ chức kiểm tra, rà soát trên các tiêu chí của Bộ tiêu chí Quốc Gia về Y tế xã giai đoạn 2011-2020 do Bộ Y tế ban hành. Đoàn đã đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực và kết quả triển khai của cấp ủy Đảng, chính quyền xã Giang Sơn Tây trong việc huy động mọi nguồn lực đầu tư cho cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế, chú trọng việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm “chuẩn hóa” đội ngũ cán bộ y tế, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ khám chữa bệnh, công tác phát triển y học cổ truyền, công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh.

%image_alt%
Toàn cảnh buổi làm việc

Qua kiểm tra đối chiếu, Đoàn kiểm tra Sở y tế Nghệ An đã kết luận cơ bản xã Giang Sơn Tây đã đạt 10 nội dung chính của Bộ tiêu chí xã chuẩn Quốc Gia về Y tế do Bộ Y tế quy định với số điểm 84/100, đủ điều kiện để được công nhận xã đạt chuẩn Quốc Gia về Y tế giai đoạn 2011- 2020.

Cùng ngày, Đoàn kiểm tra Sở y tế Nghệ An đã về thẩm định tại xã Bồi Sơn, qua đánh giá 10 nội dung chính của Bộ tiêu chí xã chuẩn Quốc Gia về Y tế do Bộ Y tế quy định với số điểm 86,5/100 đủ điều kiện để được công nhận xã Bồi Sơn đạt chuẩn Quốc Gia về Y tế. Đến nay, Đô Lương đã có 29/33 xã thị đạt chuẩn Quốc Gia về Y tế giai đoạn 2011- 2020.

Hoàng Phi