Đoàn sinh viên tình nguyện trường Đại học CHICAGO Hoa Kỳ thăm và tặng quà Trung tâm công tác xã hội Nghệ An.

Sáng ngày 15/6/2013, tại Trung tâm công tác xã hội Nghệ An, đoàn sinh viên tình nguyện trường Đại học CHICAGO Hoa Kỳ đã đến thăm và tặng quà. Tham dự có các đ/c lãnh đạo Hội bảo trợ xã hội Nghệ An, đ/c Ngueyenx Minh Hạnh – PCT UBND  huyện Đô Lương.

Hiện nay, Trung tâm công tác xã hội Nghệ An đang cưu mang, nuôi dưỡng các cháu mồ côi không nơi nương tựa, các cháu tật nguyền bị bỏ rơi có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn sinh viên tình nguyện trường Đại học CHICAGO Hoa Kỳ đã tặng quà cho các cháu ở Trung tâm công tác xã hội Nghệ An

Tại Trung tâm, đoàn sinh viên tình nguyện trường Đại học CHICAGO Hoa Kỳ đã thăm hỏi, tặng quà và giao lưu văn hoá, văn nghệ với các cháu với mục đích nhằm chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn của các cháu. Trong thời gian ở Việt Nam, các sinh viên tình nguyện đã phối hợp với sinh viên trường Đại học Hà Nội tổ chức tìm hiểu văn hoà Việt Nam và giao lưu với sinh viên các trường Đại học, đồng thời tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn.


Thông qua hoạt động này nhằm tăng thêm sự hiểu biết nét văn hoá giữa hai nước, từ đó xây dựng mối quan hệ, giao lưu tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước.

Hữu Hoàn