Đoàn liên ngành của tỉnh kiểm tra công tác phòng chống tai nạn thương tích và phòng chống đuối nước trẻ em tại Đô Lương

Sáng ngày 1/8, Đoàn liên ngành của tỉnh kiểm tra công tác phòng chống đuối nước trẻ em tại Đô Lương. Đồng chí Trần Bá Hảo – Phó giám đốc sở Thông tin & Truyền thông làm trưởng đoàn.

a1

Đoàn đi kiểm tra thực tế công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em tại xã Văn Sơn

Trước lúc  làm việc với UBND huyện , đoàn đã kiểm tra tại 2 xã Thịnh Sơn và xã Văn Sơn. Trong 6 tháng đầu năm 2019, huyện Đô Lương đã chủ động làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân bằng nhiều hình thức. Giao trách nhiệm và phân công cụ thể cho các ngành và xã, thị trấn trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống thương tích và phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

a2

Đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện Đô Lương báo cáo kết quả phòng chống đuối nước của huyện Đô Lương

Tổ chức cắm 125 biển báo ở các điểm có nguy cơ đuối nước, Huyện đoàn chỉ đạo các  cơ sở đoàn tổ chức nhiều lớp dạy bơi và kỹ năng bơi  cho trẻ em. các xã, Thị trấn tổ chức truyền thông công tác phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống thương tích cho trẻ em. Trong 6 tháng qua trên địa bàn huyện có 3 trường hợp đuối nước.

a3

Đồng chí Trần Bá Hảo – Phó giám đốc sở Thông tin & Truyền thông kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: Hữu Hoàn

 Qua kiểm tra đoàn đã ghi nhận kết quả của huyện Đô Lương và các xã , thị trấn đã triển khai, đồng thời yêu cầu BCĐ huyện triển khai việc kiểm tra, đánh giá công tác triển khai phòng chống thương tích và phòng , chống đuối nước cho trẻ em. Tăng cường thực hiện các biện pháp cụ thể, thiết thực. Tập trung chỉ đạo xử lý các điểm có  nguy cơ gây ra đuối nước cho trẻ em.

                                                                                     Hữu Hoàn.