Đoàn kiểm tra VSATTP trên lĩnh vực nông nghiệp làm việc với huyện Đô Lương

Chiều ngày 21/3, đoàn kiểm tra VSATTP trên lĩnh vực nông nghiệp cua Sở NN&PTNT đã có buổi làm việc với UBND huyện Đô Lương. Làm với đoàn có đồng chí Nguyễn Trung Thanh – PCT UBND huyện.

so-nnlv1

Các đại biểu tham dự

Tại buổi làm việc, UBND huyện đã báo cáo tình hình thực hiện công tác VSATTP trên lĩnh vực nông nghiệp trong thời gian qua. Năm 2016 và 3 tháng đầu năm 2017, UBND huyện đã ban hành các văn bản quản lý Nhà nước trong lĩnh vực ATTP, kiểm tra chất lượng giống cây trồng, vật tư, phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp. Thành lập đoàn liên ngành kiểm tra 423 cơ sở, phát hiện và xử lý 52 cơ sở vi phạm. Phối hợp với thanh tra Sở y tế thanh tra một số cơ sở vi phạm VSATTP. Trong dịp tết kiểm tra 22 cơ sở kinh doanh, xử phạt vi phạm hành chính 2 cơ sở với số tiền 1 triệu đồng, tiêu hủy một số bánh kẹo, nước giải khát quá hạn sử dụng. Hiện nay, trên địa bàn huyện Đô Lương có 98 hộ kinh doanh thuốc BVTV, 15 hộ có giấy chứng nhận chuyện môn, giấy CN đủ điều kiện kinh doanh. Công an huyện đã kiểm tra 14 vụ, 15 đối tượng, bắt giữ, tịch thu, tiêu hủy một số nước ngọt và thực phẩm không đảm bảo chất lượng.

so-nnlv

Đoàn thanh tra ATTP của Sở NN đã trao đổi những vấn đề còn tồn tại trên lĩnh vực VSATTP đồng thời yêu cầu huyện Đô Lương đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra ATVSTP ở các cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, các bếp ăn bán trú, các cơ sở kinh doanh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Hữu Hoàn